Tuyển nhân viên Bán Hàng các tỉnh
Miền Bắc, Miền Trung.
Xin vui lòng liên hệ - ĐT: 0913 231 762
Giới thiệu chung
Tầm nhìn- Sứ mệnh

Tầm nhìn.

Hướng tới mục tiêu trở thành công ty phân phối và nhượng quyền “thương hiệu” chuyên nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm chức năng tại Viêt Nam.

Sứ mệnh.

Chúng tôi luôn cam kết thực hiện tốt các qui trình, qui định trong "thực hành tốt phân phối thuốc" theo tiêu chuẩn GDP mới nhất của nghành (Good Distribution Practice), nhằm mang lại các sản phẩm chất lượng tốt cho người sử dụng và có ích cho cộng đồng, góp phần nâng cao “sức khỏe Việt”.